Minggu Akademik

Minggu Akademik

Minggu Akademik telah dilaksanakan sepanjang minggu dari 17 April 2017 hingga 21 April 2017.  Pelbagai aktiviti telah diadakan bagi mengcungkil bakat murid dan mendedahkan murid ke arah pendidikan global.
Majlis Perasmian Amalan 5S

Majlis Perasmian Amalan 5S

Majlis Perasmian Amalan 5S telah diadakan pada hari ini, Jumaat bersamaan 7 April 2017.  Amalan 5S ialah sisih, susun, sapu, seragam dan amal selalu. Amalan 5S adalah asas peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja...