Pelancaran Frog VLE

Pelancaran Frog VLE

Pelancaran Frog VLE telah dilaksanakan pada hari Isnin bersamaan 29 Jan 2018.  Ia bertujuan meningkatkan minat murid-murid dengan pembelajaran alaf 21 dengan menggunakan Frog...
Larian Megah Sihat

Larian Megah Sihat

Larian Megah Sihat telah diadakan pada hari Jumaat bersamaan 19 Jan 2018.  Ia bermatlamat untuk menarik minat murid-murid dalam bidang sukan dan dapat membentuk serta melahirkan murid yang berkeyakinan diri dengan mempertingkatkan kebolehan dalam bidang...
Aktiviti Gotong-royong Sekolah

Aktiviti Gotong-royong Sekolah

Aktiviti gotong-royong sekolah telah dijalankan pada hari Sabtu bersamaan 13 Januari 2018.  Ia bertujuan meningkatkan kebersihan , keceriaan kawasan sekolah dan mengeratkan semangat kerjasama di kalangan warga...