Pelancaran VLE Frog

Program ini bertujuan meningkatkan lagi penggunaan VLE Frog di kalangan guru dan murid. Frog VLE yang berasaskan cloud. Dengan ini, pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana: di sekolah ataupun di rumah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan kata  yang  lebih ...

Hari Penetapan Target 2019

Hari Penetapan Target SPM dan PT3 serta Hari Terbuka murid tingkatan 2.  Program ini telah diadakan pada hari Jumaat bersamaan 11 Jan 2019. Ia bermatlamat untuk meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti serta kemenjadian murid-murid SPM dan PT3....