Program ini bertujuan meningkatkan lagi penggunaan VLE Frog di kalangan guru dan murid.

Frog VLE yang berasaskan cloud. Dengan ini, pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana: di sekolah ataupun di rumah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan kata  yang  lebih  mudah,  FROG-VLE  ini  boleh  digambarkan  sebagai  BLOG  atau laman  web  peribadi  yang  mana  semua  murid  dan  guru  akan  menggunakan  ia sebagai medium perhubungan untuk berinteraksi, menghantar/menyemak tugasan, membuat tempahan, takwim dan calendar dan sebagainya.

%d bloggers like this: