Minggu PSS, Nilam dan Dekad Membaca telah diadakan pada hari Rabu bersamaan 22 Mac 2019.

Objektif program ini agar dapat melestarikan budaya pembacaan berkualiti, membantu proses mencari ilmu pengetahuan, membina kemahiran, penguasaan literasi maklumat dan digital sepanjang hayat.  Selain daripada itu, dapat menyediakan murid Malaysia untuk menjawab soalan yang menguji pemikiran aras tinggi yang menguji keupayaan menaakul, membuat refleksi dan menilai melalui aktiviti pengayaan.

Pelbagai aktiviti seperti membentuk pokok peribahasa, jigsaw puzzle, cakna I-Think, ayat kreatif buku, pennada buku, PSS Megah Bestari Cross Word dan Word Search.

%d bloggers like this: